Služby

zemné práce ručné a strojové (minibagrom Kubota)

podvrtávky ciest

pretláčanie chráničiek všetkych priemerov

pokládka optických a metalických káblov

stavebná činnosť, stavebný dozor

lisovanie výrobkov z bakelitu

zváračské práce